Koca Şehir ve Bir Yüce Dağ Palandöken

KOCA ŞEHİR VE BİR YÜCE DAĞ PALANDÖKEN

Turizm yarattığı parasal etkilerin yanında emek yoğun bir üretim yapısına sahip olması sebebiyle istihdam yönüyle de birçok sektörün önünde bulunmaktadır. Turizmin reel etkilerinden olan istihdam hem konaklama işletmelerinin harcamaları sonucu oluşan doğrudan istihdam hem de turizm sektörüne girdi veren diğer sektörlerde oluşan dolaylı istihdam yönüyle iki gruba ayrılmaktadır. Görüldüğü üzere turizm sektör içerisindeki istihdamın yanı sıra destek aldığı diğer sektörlerinde iş gücünü artırarak istihdam yaratmada etkili olmaktadır. Turizmin diğer sektörlerden fazla yarattığı istihdam etkisinin örneklerle açıklayacak olursak: Türkiye’de sektörlerin istihdam sağlama gücü raporuna göre (2011) kimyasal gübre sektöründe bir kişilik istihdam yaratmak için 91,9 milyon TL yatırım yapılması gerekirken turizm sektöründe bir kişilik istihdam yaratmak için yapılacak yatırım miktarı 1,5 milyon TL.. Başka bir anlatımla 100 milyon TL ile kimyasal gübre sektöründe 1 kişi istihdam edilirken turizm sektöründe aynı yatırım miktarı ile 66 kişi istihdam edilebilir.   Turizmin yarattığı bu kadar olumlu etkiden payını fazlaca almak isteyen ülkemiz tüm yıl içerisinde turizmin devam etmesi için kış turizmine de oldukça önem göstermektedir. Bulundurduğu yatak kapasitesi ile ülkemizdeki en büyük kayak merkezi olan Palandöken kayak merkezi coğrafi şartların getirdiği zorluklar sebebiyle sanayi ve tarım bakımından yeterli seviyede olmayan Erzurum için önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Kayak merkezi içerisinde bulunan konaklama işletmeleri ile birlikte, kayak merkezinin şehire yakın olması sebebiyle il merkezinde de yapılan yeni işletmelerin yarattığı istihdam Erzurum gibi kendi yağında kavrulan bir şehir için yadsınamaz. Bununla birlikte bahsedilen dolaylı istihdam yani konaklama işletmelerinin ürünlerini hazırlamak ve sunmak için diğer sektörler ile yaptığı alışverişler şehir ekonomisini tümden etkilemektedir. 2016 yılında Erzurum büyükşehir belediyesinin Palandöken kayak merkezinin işletmesinin devrini alarak yaptığı yatırımlar sonucu birçok sosyal tesis açılmış yüzlerce kişiye istihdam sağlanmıştır. Bununla beraber kayak merkezine bu tarihten sonra 3 ayrı otel daha yapılarak istihdam artırılmıştır. Ayrıca kayak merkezine yapılan yatırımlar sonucunda şehir dinamiklerini de hareketlendirmiş tüm bu olayların sonucunda yerli ve yabancı yatırımcılar dünyaca ünlü konaklama işletmelerini il merkezinde faaliyete geçirmiştir. Sonuç olarak Palandöken kayak merkezinin geliştikçe istihdam oranını da aynı oranda artırdığını, mevcut konaklama işletmelerinin yerel esnafla yaptığı işbirlikleri ile birlikte otellere gelen misafirlerin şehir merkezinde yaptıkları harcamaların ekonomik etkiyi artırdığı ve dolaylı istihdam sağladığı söylemek çok doğru bir yaklaşım olacaktır. Palandöken kayak merkezinin, Erzurum büyükşehir belediyesinin gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde tüm şehrin istihdamında etkili olduğunu ve ekonomik anlamda şehri sırtladığını belirtmek gerekiyor. Palandöken şehir için çok önemli bir değerdir. Sahip çıkmak, geliştirmek ve geleceğe ulaştırmak bizim ellerimizde.

Yazar : Ahmet İSTANBULLU / Turizm İşletmeni - Ejder A.Ş Sosyal Tesisler Sorumlusu